10 Sëmundjet që i shëron agjërimi (VIDEO)

Agjërimi është një adhurim i veçantë tek Allahu i Lartësuar. Ai është një prej detyrimeve me të cilat nuk u veçua vetëm tek muslimanët, por Allahu ia detyroi atë edhe popujve të tjerë dhe kjo tregon rëndësinë e agjërimit.

Shkenca e sotme ka zbuluar që agjërimi forcon sistemin imunitar tek agjëruesi për t’i bërë ballë shumë sëmundjeve. Në këtë video ju mund ti shikoni dobitë mjekësore dhe rolin e agjërimit në shërimin e shumë sëmundjeve, të paraqitura nëpërmjet eksperimenteve reale.

Video: